Gwarancja

GWARANCJA

ABCmask z siedzibą w Skawinie 32-050, ul. Piłsudskiego 23, zwana dalej Gwarantem udziela Nabywcy gwarancji na wszystkie sprzedawane produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywcą w rozumieniu Warunków Gwarancji Dystrybutora jest Reseller nabywający produkt w celu dalszej odsprzedaży.

1. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta udzielany jest użytkownikowi końcowemu.

Okres ten liczony jest od daty sprzedaży i wynosi 24 miesiące, ale nie dłużej niż 25 miesięcy od dnia wydania towaru z magazynu firmy ABCmaski

2. Ujawnione w tym okresie ewentualne wady lub uszkodzenia objęte gwarancją powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Gwarantowi.

3. Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

• nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania

• nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu

• nieprawidłowego działania Nabywcy lub osób trzecich wskutek czego powstały wady techniczne

• uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie w nim wady

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl